Пишем история на „нормализирането“ на правото на изслушване на имигрантите. Като всяка проправяна пътека, пътят е неравен и труден, но сме убедени, че си заслужава, и продължаваме напред!

Административно дело 8571/2015 по описа на Административен съд – София град, Определение от 02.12.2015г.

Административно дело 11493/2015 по описа на Административен съд – София град, Определение от 14.12.2015г.

Административно дело 90/2016 по описа на Административен съд – София град, Определение от 25.01.2016г.

Административно дело 149/2016 по описа на Административен съд – София град, Определение от 23.02.2016г.

Административно дело 176/2016 по описа на Административен съд – София град, Определение от 26.02.2016г.

Административно дело 1747/2016 по описа на Върховния административен съд, Решение от 12.05.2016г.

Административно дело 7528/2016 по описа на Върховния административен съд, Определение от 05.07.2016г.

Административно дело 3817/2016 по описа на Административен съд – София град, Решение от 26.07.2016г. (обжалвано пред ВАС)

Административно дело 8788/2016 по описа на Върховния административен съд, Решение от 24.10.2016г.

Административно дело 10794/2016 по описа на Административен съд – София град, Решение от 30.12.2016г. (непридружен непълнолетен, задържан по Закона за убежището и бежанците)

Административно дело 10356/2016 по описа на Върховния административен съд, Решение от 03.01.2017г.

Административно дело 226/2016 по описа на Административен съд – Видин, Решение от 29.11.2016г. (обжалвано пред ВАС)

Административно дело 225/2016 по описа на Административен съд – Видин, Решение от 30.11.2016г. (обжалвано пред ВАС)

Административно дело 14218/2016 по описа на Върховния административен съд, Определение от 17.01.2017г.

Административно дело 1684/2017 по писа на Върховния административен съд, Определение от 28.02.2017г.

Дело Хамид Али Реза срещу България, Европейски съд по правата на човека, 2016г.