Презентация на д-р Иларева в Брюксел на 21 октомври 2016г.

posted in: Събития | 0

Д-р Валерия Иларева ще говори за правото да бъдеш изслушан на конференцията „REDIAL“, организирана от академичната мрежа „Одисей“ в Брюксел на 21 октомври. В своята презентация, тя ще представи находките от проекта „ЧУЙ: Слушането води до разбиране и права“, осъществен с подкрепата на Европейската програма за интеграция и миграция. Тук можете да намерите повече информация за конференцията и как да участвате в нея.

Изображението e използвано според лиценз CC BY 2.0.  Автор: Glyn Lowe